От старирането на един проект до неговия край, непрестанно сме ангажирани със следните 9 модула на управление:

Управление на интегритета в проекта

  • Управление на обхвата в проекта
  • Управление на времето в проекта
  • Управление на финансите в проекта
  • Управление на качеството в проекта
  • Управление на снабдяването в проекта
  • Управление на риска в проекта
  • Управление на комуникацията в проекта
  • Управление на човешките ресурси в проекта

успешен проект!

Успехът е пресечна точка на подготовката и шанса. Ние можем да Ви помогнем само за първото.

Свържете се с нас