Имаме експертни познания и голям опит в разработването на проекти в следните сфери

Анализи, оценки и стратегическо планиране

Анализи, оценки и стратегическо планиране

  • Разработване на ОПР, междинни оценки на ОПР, актуализация на ОПР
  • Изготвяне на коцепции за пространствено развитие
  • Изготвяне на интегрирани планове за обновяване на населените места, Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие.
  • Изготвяне на функционални анализи на ниво централна или общинска администрация
  • Това са сфери, в които ние имаме висока експертиза и опит.

Ние в ИСИТ знаем, че успешния проект може да бъде факт само след много работа на големи професионалисти.

Свържете се с нас