БИЗНЕС КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ

  • Бизнес и финансово консултиране
  • Пазарни проучвания
  • Организационно консултиране
  • Стратегическо планиране
  • Анализ на дейността
  • Изготвяне на бизнес планове
  • Бизнес планиране
  • Анализ на продуктите и ценообразуването

Ако искате да сте информирани навреме за актуални схеми за еврофинансиране, свържете се с нас и ние ще ви информираме.

Свържете се с нас