Меки Мерки

За една година подготвихме десетки проектни предложения на наши клиенти по меки мерки. Познаването в дълбочина на спецификата на конкретната област, в която е насочено проектното предложение, е това, заради което ни потърсиха Вашите колеги.

Ако искате да сте информирани навреме за актуални схеми за еврофинансиране, свържете се с нас и ние ще ви информираме.

Свържете се с нас