УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

  • Определяне на риска
  • Количествени и качествени анализи на риска
  • Справяне с риска
  • Управление на остатъчния риск
  • Изследвания, проучвания, пазарни изследвания, изследвания за приложимост от независими трети страни
  • Управление на залозите
  • Управление на търговски рискове

Ако искате да сте информирани навреме за актуални схеми за еврофинансиране, свържете се с нас и ние ще ви информираме.

Свържете се с нас