Запитване

Консултантската работа е свързана преди всичко с много пътуване, което ние никога не спестяваме. Кажете ни в кой район на страната се намирате и ще Ви посетим.