Контакти

Консултантската работа е свързана преди всичко с много пътуване, което ние никога не спестяваме. Кажете ни в кой район на страната се намирате и ще Ви посетим. Освен, разбира се, ако не сте от община Пловдив – тогава ще Ви поканим в новия ни уютен офис, който сега реновираме

Когато управляваме проект, ежеседмично докладваме в писмен вид за напредъка и рисковете, които се крият пред нашия клиент.