ISIT Law & Business Adviser

е млада компания, създадена началото на 2012 г.
Ние разполагаме с екип от големи професионалисти, с помощта на които задоволяваме нуждите на нашите клиенти.

КАКВО ПРАВИМ?

Управляваме проекти почти безпогрешно!

ЗАЩО СМЕ ТУК, КЪДЕТО СМЕ?

Защото обичаме работата си!

КАКВИ ИСКАМЕ ДА БЪДЕМ?

По-силни на пазара!

Нашата мисия

ИСИТ е млада компания, която успява да конкурира най-големите дружества в сектора. Нашата мисия се изразява в отговорно и лоялно бизнес поведение спрямо нашите клиенти, нашите партньори, нашите служители и към всички страни, вземащи участие в процеса по управление на проекти.

Нашите цели:

 • Политиката на дружеството ни е изцяло съсредоточена в задоволяване нуждите на нашите клиенти.
 • Приоритетен в дългосрочен план за ИСИТ е стремежът към поддържане на висок стандарт на работа и лоялна конкуренция.
 • В краткоросчен план целите са ни ефективно, отговорно и стабилно присъствие в сектора.

Отрасловата ни насоченост е в следните посоки:

 • Разработване на планови и стратегически документи от системата за планиране на регионално развитие
 • Разработване на методологии за нуждите на стратегическото и териотирално развитие
 • Изграждане на стратегия за спечелване на обществени поръчки
 • Изготвяне на пълен пакет документация с цел кандидатстване за спечелване на обществени поръчки
 • Управление на проект от страна на изпълнителя
 • Проучване и анализ на възможностите за финансиране на Вашите идеи
 • Оценка на шансовете за успех на едно проектно предложение
 • Разработване на проектни предложения
 • Мониторинг, контрол и управление на европроекти
 • Отчитане на проекти

Ние предоставяме Ad hoc подход на всеки наш клиент. Това е най-голямата гаранция за Вашия успех.